Wettelijke bepalingen

De klant erkent op het moment van de reservering kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Deze site wordt geredigeerd door :

ND Taxi
Handelsnaam: LIMOCAB
Square Baron Robert Hankar, 5/Bte 6
1160 Oudergem
VAT: BE0671574946
Email : info@limocab.be

L’hébergement du site est assuré par :

SiteGround Spain S.L.
Calle de Prim 19
28004 Madrid, Spanje.
Email: legal@siteground.com
Site: www.siteground.com

Algemene voorwaarden

Ar1.Elke reservering van een dienst impliceert de aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

Ar2.LIMOCAB streeft ernaar de taxidienst vrijwel permanent operationeel te maken, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit betekent dat de gebruiker te allen tijde een taxi kan bestellen om af te halen, afhankelijk van de beschikbaarheid van een van onze chauffeurs en een voertuig op het gevraagde tijdstip.

Ar3.Een online reservering bestaat uit de registratie door LIMOCAB van een taxiaanvraag van de klant binnen 14 dagen maximaal tot minimaal 48 uur voor de afhaaltijd. De reservering is geldig na ontvangst van een bevestigingsmail. LIMOCAB, behoudt zich het recht voor om de reservering te annuleren in geval van overmacht, extreme weersomstandigheden (sneeuw, ijs, enz.), onbeschikbaarheid van het voertuig in geval van een ongeval, enz. LIMOCAB, zal zich inspannen om de klant zo snel mogelijk te informeren.

Ar4.Elke wijziging of annulering van een reservering moet ten minste 24 uur voor het begin van de dienst aan ons worden gemeld. Binnen deze 24 uur en uiterlijk 12 uur voor aanvang van de dienst wordt 50% van het bedrag van de reis in rekening gebracht. Indien de reservering minder dan 12 uur voor aanvang van de dienst wordt gemaakt, wordt het totale bedrag van de reis gefactureerd aan de persoon die de reservering heeft gemaakt.

Ar5.LIMOCAB behoudt zich het recht voor om een ander voertuig van hetzelfde type te leveren of niet in geval van technische problemen die zich voordoen bij het voertuig dat voorheen was voorbehouden.

Ar6.Het wordt sterk aanbevolen om niets in het voertuig te laten rondslingeren. LIMOCAB wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies of diefstal van voorwerpen die in het voertuig zijn achtergelaten. Elk voorwerp dat door de chauffeur wordt gevonden, wordt na facturatie van de verzendkosten teruggestuurd naar de politie of per post.

Ar7. De bestuurders van LIMOCAB-voertuigen verbinden zich ertoe de verkeersregels na te leven (de toegestane snelheidslimieten niet overschrijden, aangepast rijden aan de weersomstandigheden, enz.) ).

Ar8.Het is ten strengste verboden te roken in voertuigen of in het bezit te zijn van verdovende middelen. In deze gevallen zal LIMOCAB de dienst onmiddellijk stopzetten, zonder enige terugbetaling of compensatie.

Ar9.Verplichtingen van de passagiers: Vanaf het moment dat zij worden uitgenodigd om aan boord te gaan, moet elke passagier zich onmiddellijk en strikt houden aan de instructies die de bestuurder in het belang van de veiligheid van het voertuig en zijn passagiers heeft gegeven.

Ar10.Vanaf het moment van de overname zijn de klant en de personen die hem vergezellen verantwoordelijk voor eventuele schade of vervuiling (materiële schade, braken, enz.) veroorzaakt aan het voertuig. Voor elk gedrag dat het voertuig kan vervuilen of beschadigen, wordt een toeslag van “kosten voor schade, reiniging of reparatie van het voertuig” in rekening gebracht.

Ar11.LIMOCAB behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden voor het gebruik van de diensten te wijzigen door een nieuwe versie van de algemene voorwaarden op haar website te publiceren. De toepasselijke algemene voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van gebruik van de dienst.

Ar12.Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens

Ar1.Onder “verwerking van uw persoonsgegevens” verstaan wij elke verwerking van gegevens waarmee u als natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd. LIMOCAB maakt zich zorgen over het respecteren van uw privacy. LIMOCAB stelt dan ook alles in het werk om de vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te beschermen en om te voldoen aan de wetgeving met betrekking tot het verzamelen en verwerken van gegevens “RGPD”.

Ar2. De verzamelde informatie is :

  • Identiteit: Achternaam, voornaam, telefoon, e-mail en meer in het algemeen alle gegevens die u direct invult bij het maken van een reservering of het versturen van een bericht via onze contactformulieren.
  • Bestelgegevens: ordernummer, orderdetail, geolocatie
  • Nuttige loyaliteitsdata: bestelhistoriek

Ar3. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit absoluut noodzakelijk is :

  • Voor de uitvoering van onze diensten. Het kan zijn dat we sommige van onze opdrachten moeten uitbesteden aan onderaannemers. Wij zorgen ervoor dat zij uw gegevens, net als wij, op een veilige en respectvolle manier verwerken en wij bieden hiervoor voldoende contractuele garanties.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ar4. U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te controleren en te corrigeren.

Ar5.Wij zetten ons in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. We maken gebruik van passende technieken en maatregelen (HTTPS-protocol, beveiligde servers, regelmatige updates van plugins en CMS, etc.).

Ar6. Deze site gebruikt cookies om informatie te verkrijgen over het verkeer dat door de site wordt gegenereerd en om statistieken te maken. Een cookiebestand bevat informatie zoals gebruikers-ID’s, maar ook informatie over uw reis op de site. Een cookie kan geen informatie van uw harde schijf lezen. U kunt cookies weigeren of op de hoogte worden gesteld wanneer een site een cookie wil schrijven door uw browservoorkeuren aan te passen.

Wilt u direct contact met ons opnemen?

Het antwoord op uw vraag staat niet op deze pagina? Heeft u een specifieke opmerking of vraag? U kunt dit formulier gebruiken en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Om u beter van dienst te kunnen zijn, zijn de velden met een asterisk (*) verplicht.    Kies je comfort en plan je volgende race